Správa města Soběslavi s. r. o.
Správa města Soběslavi

kruhLETNÍ KOUPALIŠTĚ DNEŠNÍM DNEM (24.8.2021) UZAVÍRÁ SEZONU 2021!!!

 

Návštěvní řád

Pro vstup do areálu je potřeba bez vyzvání předložit potvrzení o bezinfekčnosti (i děti od 6-ti let)!!!!

Od 1.8. 2021 platí tato opatření:

- očkování (nově 14 dní po 2. dávce)

- testy (PCR - 7 dní, antigenní - 72 hodin)

- prodělaný Covid (180 dní)

- na místě podstoupí preventivní antigenní test (lze zakoupit na pokladně)

Vše je možno doložit certifikátem, potvrzením z laboratoře, čestným prohlášením.

 

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto řádem a dodržovat jeho ustanovení a pokyny zaměstnanců.

I. Vstup do areálu

 1. Vstup je povolen pouze v provozní době, s platnou vstupenkou či čipovým nosičem. Prodej vstupenek začíná 15 min. před otevřením areálu a končí 45 min. před uzavřením. Při ztrátě vstupenky nebo čipového nosiče se náhrada neposkytuje.
 2. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem do 1 roku je vstup zakázán. Každé dítě musí mít vlastní plavky. Děti do 3 let věku musí mít plavky s gumičkami na nohavičkách.
 3. Koupaliště nebo jeho část může být v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím nebo sportovní přípravě. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru zakázáno koupání veřejnosti.
 4. Za případnou ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost, nejsou-li uloženy na místě k tomu určeném.
 5. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.


II. Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Do prostoru areálu mají zakázán přístup a pobyt osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 2. Do prostoru areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími nemocemi, bacilonosiči střevních a jiných chorob, kteří nejsou od rodiny izolováni, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu a zahmyzené.
 3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejiž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 4. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů pracovníků areálu.
 5. Do areálu koupaliště platí zákaz vstupu se zvířaty.


III. Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se před vstupem do bazénu osprchovat v prostoru očistných sprch.
 2. Návštěvníci areálu musí používat vlastní čisté plavky. V trenýrkách, kalhotách s volnými nohavicemi a kapsami - tzv. bermudách a ve spodním prádle je zásadně vstup do bazénu zakázán. Do bazénu je zakázán vstup ve svrchním oblečení a dětem bez plavek nebo papírových plen, které jsou určeny ke koupání.
 3. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení koupaliště a šetřit vodou.
 4. Každý návštěvník je povinnen uhradit ztráty a škody jim způsobené.
 5. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost. K osobám s omezenou schopností pohybu se návštěvníci chovají ohleduplně.
 6. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto Řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
 7. Místnost ošetřovny je označena logem. Drobná poranění ošetří, nevolnosti a první pomoc v případě tonutí podá plavčík. Při zdravotních potížích jiného charakteru přivolají lékařskou pomoc.
 8. Návštěvníci trpící epilepsií či jiným zdravotním postižením tuto skutečnost ve vlastním zájmu ohlásí plavčíkovi.
 9. Brouzdaliště je vyhrazeno dětem od 1 do 6 let. Osoby starší 6 let mají zákaz koupání v brouzdališti. Doprovod dětí ručí za jejich bezpečnost po dobu pobytu v areálu koupaliště.
 10. Doba pobytu na vstupenku s omezeným časovým pobytem začíná a končí průchodem vstupním turniketem.
 11. 45 minut před koncem provozu je uzavřen přístup do areálu z venku. Areál se uzavírá 15 minut po čase který je určen jako provozní doba.
 12. V době bouřky je nutné z důvodu bezpečnosti opustit bazény podle pokynů plavčíka.
 13. Každý návštěvník je povinnen bozpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců provozovatele koupaliště, kteří jsou odpovědní za provoz, bezpečnost návštěvníků a udržování tohoto Řádu.

 

IV. V areálu není dovoleno

 1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 2. Zakazuje se skákat do bazénu mimo místa k tomu vyhrazená (startovací bloky).
 3. Dále je zakázáno chování odporující bezpečnosti a mravnosti.
 4. Zakazuje se bezdůvodné volání o pomoc.
 5. Je zakázáno vstupovat do prostoru neurčených pro veřejnost, sprch, WC druhého pohlaví a do části areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů.
 6. Je zakázáno plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat areál koupaliště.
 7. Je zakázáno používání soukromých elektrických přístrojů a jejich donáška do areálu.
 8. V čisté zóně bazénu je zakázáno kouřit, jíst, pít, brát s sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění.
 9. Svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek.
 10. Je zakázáno přelézat a podlézat oplocení nebo jakýmkoliv způsobem obcházet vstupní turnikety.
 11. Do prostoru čisté zóny je možno vstupovat pouze přes brodítka po osprchování. V prostorách brodítka se nepoužívají mýdlové prostředky ani šampony.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit vypůjčené vybavení a klíče od skříněk.
 2. Za zajištění první pomoci v areálu koupaliště a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 3. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržováním všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.

 

Hygienické požadavky na chování návštěvníků přírodních a umělých koupališť (krytých  i nekrytých) v době koronavirové pandemie

 • Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.
 • Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, by neměli s ohledem na ostatní vstupovat do areálu zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření MZ, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech. V areálu koupaliště se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.
 • Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.
 • Návštěvníci jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku u přírodních a nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (ochranný prostředek dýchacích cest se odkládá na podložce nebo lehátku). Náležitosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest jsou upraveny aktuálním mimořádným opatřením MZ[1] , umělé kryté bazény a koupaliště -viz opatření  MZ ze dne 3.5. 2021 – podle tohoto opatření platí pro tyto provozy výjimka z nošení ochranných prostředků.   
 • Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, a/nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici.  K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče rukou. Dále se doporučuje zvýšená sanitace těchto WC.
 • Upřednostnit v areálu koupališť možnost bezkontaktní platby.

 

Podle vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících mimořádných opatření nelze vyloučit změny. V takovém případě je nutné provoz přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci a v té době platným podmínkám. Doporučujeme zejména sledovat internetovou stránku MZ[2].

 

Koupaliště

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Pracovní doba

 • Pondělí  6:00  – 14:30
 • Úterý      6:00 – 14:30
 • Středa    6:00 – 16:30
 • Čtvrtek   6:00 – 14:30
 • Pátek      6:00 – 12:00

Dotazy