Správa města Soběslavi s.r.o.


Přejdi na obsah

technické služby

střediska

Technické služby


Předmětem smlouvy je obstarávání a zabezpečení činností týkajících se veřejně prospěšných služeb pro město Soběslav, místní část Nedvědice a Chlebov v těchto činnostech :


  • Čištění a údržba místních a účelových komunikací, chodníků, veřejných prostranství, technického zařízení a vybavení s nimi souvisejícími (zejména svislé a vodorovné dopravní značení, zařízení pro odvod dešťových vod, poklopy, propustky, kašna), vč. zimní údržby
  • Veřejná zeleň ve městě, včetně souvisejících technických zařízení a vybavení (zejména dětská hřiště, odpadkové koše, lavičky, zábradlí), úklid a čištění jejich ploch
  • Veřejné osvětlení, světelná signalizace, informační systém pro podnikatele, vánoční výzdoba města a provoz hodin na věži
  • Správa a údržba veřejných toalet
  • Správa a údržba městského hřbitova v Soběslavi a Nedvědicích
  • Zabezpečení obsluhy odpadkových košů, svozu a likvidace zeleného a velkoobjemového odpadu
  • silniční a motorová doprava - nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, vnitrostátní příležitostná osobníNařízení Města Soběslavi č. 1/2009 o zabezpečení schůdnosti chodníků a místních komunikací na území Města Soběslavi

Plán zimní údržby místních komunikací pro Město Soběslav

(PDF dokumenty)

o nás | služby | střediska | koupaliště | kontakty | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku