Správa města Soběslavi s.r.o.


Přejdi na obsah

hrbitov

Předmětem smlouvy je obstarávání a zabezpečení činností týkajících se veřejně prospěšných služeb pro město Soběslav, místní část Nedvědice a Chlebov v těchto činnostech :

SPRÁVA A ÚDRŽBA MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V SOBĚSLAVI A NEDVĚDICÍCH

SMS zajišťuje drobnou údržbu a úklid jednotlivých hřbitovů : sečení trávy, hrabání a údržba cest, stříhání okrasných dřevin a keřů, údržbu hrobů a památníků osvobození, uzavírá smlouvy o nájmu hrobových míst s jednotlivými nájemci a vybírá nájemné. Výši nájemného určuje Město Soběslav na základě rozhodnutí Rady města Soběslav.

Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a služeb s nájmem spojených.

Cena je splatná předem na celou dobu trvání nájmu, který se sjednává" Smlouvou o nájmu hrobového místa" uzavřenou na dobu 10 let.

Dokumenty ke stažení :


Provozní doba pohřebiště pro veřejnost:

7,00 – 17-00 h. - leden, únor, listopad, prosinec
7,00 – 20,00 h. - březen, duben, září, říjen
7,00 – 21,30 h. - květen, červen, červenec, srpeno nás | služby | střediska | koupaliště | kontakty | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku